top of page

Over Cathrieux

Cathrieux treedt binnen en buiten de stad op met een ontspannend (populair en serieus) repertoire. De repetities worden gehouden in wijkcentrum De Stolp aan de Rijnstraat te 's-Hertogenbosch. Elke dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur. 

Officieel is Cathrieux nog een jonge muziekvereniging in Den Bosch, maar eigenlijk bestaan we al veel langer. Onze vereniging is ontstaan uit voormalig harmonie Glorieux en harmonie Sint Cathrien. Al vanaf 2013 hebben harmonie Sint Cathrien en harmonie Glorieux de mogelijkheden om samen te werken verkend. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in diverse gezamenlijke concerten met voorafgaand natuurlijk ook gezamenlijke repetities. Deze samenwerking is beide harmonieën zo goed bevallen dat is besloten in 2016 volledig gezamenlijk op te trekken. Dit betekent niet alleen gezamenlijke repetities en concerten, maar ook één repertoire, één gezamenlijke repetitieruimte en onder leiding van één dirigent. Wel bleven beide harmonieën zowel als vereniging als bestuurlijk zelfstandig.

Na alle positieve geluiden vanuit de verenigingen is in 2017 besloten toe te gaan werken naar een fusie. Op 5 februari 2018 is het proces afgerond en zijn we verder gegaan onder een nieuwe naam: Cathrieux! Daarmee zijn wij de eerste twee muziekverenigingen in Den Bosch die tot een fusie zijn gekomen.​


31820572_1829108657109792_3055195522533949440_n.jpg
Andre Rave.jpg

Dirigent André Rave

André Rave werd op 4 mei 1966 te Hilversum geboren, maar woont al zo'n beetje zijn hele leven in de keistad Amersfoort. Na zijn middelbare schooltijd ging hij in zijn geboorteplaats aan het conservatorium studeren. De studie schoolmuziek werd gedaan, waarbij hij de theorievakken (oa. Rindert Meijer, Rick Elings), zang (Eileen Fiss) en piano (Tine Schneider) zowel op de klassieke alsmede de lichte muziekafdeling volgde.


Al gauw bleek, dat naast de schoolpraktijk, zijn hart steeds meer uitging naar het dirigeren van koren en orkesten en het schrijven en arrangeren daarvoor. Na een aantal invalklussen voor Jos Pommer en wat zelfstudie vond André het tijd worden om het dirigeren professioneler aan te pakken. Onder de vakkundige leiding van de heer Fokkema werd de studie Hafa-direktie gevolgd, welke in 1994 met succes werd afgesloten.

Ondertussen had de Amersfoorter niet stilgezeten; hij gaf les op een middelbare school en verzorgde kunsteducatie bij de gemeente Amsterdam, dirigeerde diverse koren en orkesten, deed mee aan de 'Rogier van Otterloo workshop' met het Metropole orkest, volgde tijdens het WMC een masterclass bij Maurice Hamers i.s.m. het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht, studeerde arrangeren en dirigeren lichte muziek aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Maino Remmers en schreef diverse composities en arrangementen voor blaasorkesten en koren.

 

Zijn huidige werkzaamheden bestaan, naast het dirigeren van Cathrieux en muziekcollectief Crossover uit Oosterbeek, uit het geven van de lessen muziek (ook als examenvak) op het Meridiaan College, Het Nieuwe Eemland in Amersfoort. Tevens schrijft en arrangeert hij in opdracht en wordt hij regelmatig gevraagd voor gastdirecties.

bottom of page