top of page

Over Cathrieux

Cathrieux treedt binnen en buiten de stad op met een ontspannend (populair en serieus) repertoire. De repetities worden gehouden in wijkcentrum De Stolp aan de Rijnstraat te 's-Hertogenbosch. Elke dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur. 

Officieel is Cathrieux nog een jonge muziekvereniging in Den Bosch, maar eigenlijk bestaan we al veel langer. Onze vereniging is ontstaan uit voormalig harmonie Glorieux en harmonie Sint Cathrien. Al vanaf 2013 hebben harmonie Sint Cathrien en harmonie Glorieux de mogelijkheden om samen te werken verkend. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in diverse gezamenlijke concerten met voorafgaand natuurlijk ook gezamenlijke repetities. Deze samenwerking is beide harmonieën zo goed bevallen dat is besloten in 2016 volledig gezamenlijk op te trekken. Dit betekent niet alleen gezamenlijke repetities en concerten, maar ook één repertoire, één gezamenlijke repetitieruimte en onder leiding van één dirigent. Wel bleven beide harmonieën zowel als vereniging als bestuurlijk zelfstandig.

Na alle positieve geluiden vanuit de verenigingen is in 2017 besloten toe te gaan werken naar een fusie. Op 5 februari 2018 is het proces afgerond en zijn we verder gegaan onder een nieuwe naam: Cathrieux! Daarmee zijn wij de eerste twee muziekverenigingen in Den Bosch die tot een fusie zijn gekomen.​


31820572_1829108657109792_3055195522533949440_n.jpg
Mirakelse TV-19.jpg

Dirigent Bastiaan Kuijpers

Bastiaan (1985) begon zijn muzikale loopbaan op vierjarige leeftijd in Schipluiden achter de piano van zijn ouders. Nadat hij op zijn twaalfde begon met saxofoon spelen bij de plaatselijke harmonie, besloot hij in 2003 de studie Docent Muziek te volgen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar werd zijn brede interesse in de muziek aangewakkerd en zijn Multi-inzetbaarheid ontwikkeld.

 

Bastiaan is als muzikant actief (geweest) in een breed scala van orkesten, bands, koren en theatergroepen en zijn er concerten gegeven in o.a. Frankrijk, China en Italië. Daarbij heeft hij al meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van orkesten en bands

 

Momenteel geeft Bastiaan les aan het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, dirigeert hij bij muziekvereniging Caecilia Schipluiden, de Drumgabbers en Cathrieux, speelt hij in een tweetal orkesten, met wisselende Dj's én in de Mirakelse TV-tunes Coverband.

bottom of page