top of page

HARMONIE GLORIEUX
1932-2018

De historie van Harmonie Glorieux komt voornamelijk voort uit het Sint Jozefhuis. In 1932 is door broeder Perpeet ter gelegenheid van het naamfeest van broeder overste een gelegenheidsorkest opgericht bestaande uit wezen van het Sint Jozefhuis. Het eerste optreden was een succes en Harmonie Glorieux was geboren. De naam van de harmonie was een hulde aan Stephanus Modestus Glorieux. De stichter van de broedercongregatie.
 

Nadat in 1934 broeder Perpeet werd overgeplaatst nam broeder Samuel de dirigeerstok over. De harmonie was een snelgroeiende vereniging omdat de jongens graag muziek wilden gaan maken waardoor ze “van zaal” mochten. Na verloop van tijd kwamen er ook muzikanten van buiten bij de harmonie. Tussen 1936 en 1939 promoveerde de harmonie tijdens muziekconcoursen van de 4e naar de 1e afdeling. Na de oorlog promoveerde het korps in 1948 naar de afdeling uitmuntendheid.

In zijn gloriedagen, in de jaren ’50 en ’60 bestond Harmonie Glorieux uit ca. 100 personen inclusief de drumband. Tijdens het wereldmuziekconcours in 1962 behaalde Glorieux de eerste prijs bij de mars wedstrijden. Ook hebben zij twee keer een optreden verzorgd tijdens voetbalinterlands.
 

In 1965 werd broeder Bosco-Arts de nieuwe dirigent van Harmonie Glorieux en heeft hij dit tot 1980 gedaan. Hij was hiermee de laatste broeder die leiding gaf aan de harmonie. Hij heeft een grote stempel gedrukt op de muzikaliteit van het orkest. Ook daarna is hij nauw verbonden gebleven als muziekleraar voor nieuwe leerlingen. De harmonie was de binding met het internaat inmiddels ontgroeid en in 1975 werd overgegaan tot oprichting van een vereniging. Wel bleef broeder overste Dijkstra nog even voorzitter.
 

In 1980 is hij opgevolgd door Ben Tiebosch, die dit vervolgens zeventien jaar lang zou doen. In 1984 vond een splitsing plaats tussen de drumband en het orkest. De Drumband ging vanaf die tijd op eigen benen en onder een andere naam verder. De harmonie ging uiteraard door en kreeg met Frank van den Berg een nieuwe bevlogen dirigent. Zeventien jaar lang zou hij het boegbeeld vormen van de harmonie. Onder zijn leiding kreeg het korps een heel eigen repertoire. In 1997 moest Frank om gezondheidsredenen met pijn in het hart afscheid nemen als dirigent en in 2015 is Frank helaas overleden. Als opvolger trad Henk Vissers aan. Het was een zware taak om Frank op te volgen. Ook is Henk lang betrokken geweest als leraar voor de koperblazers. Om gezondheidsredenen is ook Henk moeten stoppen en is hij in 2013 helaas overleden.
 

De harmonie heeft in diverse ruimten hun repetitielokaal gehad. Het langst natuurlijk, van 1932 tot 1972, in het Sint Jozefhuis aan het Muntelbolwerk. Met tussenpozen kwam men in 1985 terecht in een lokaal bij het psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat. Hier werd tot 1995 gerepeteerd en op de binnenplaats geëxerceerd. Ook werden er evenementen en donateursconcerten gegeven. Na wat omzwervingen, met een repetitielokaal bij stadion De Vliert, is Harmonie Glorieux in 1996 uiteindelijk terecht gekomen in wijkcentrum De Stolp in de Aawijk. Tot op heden wordt hier elke dinsdagavond fanatiek gerepeteerd.
 

Tot 2016 waren de repetities onder leiding van Twan Stekelenburg. Twan (1977) studeerde saxofoon en directie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In 2002 sloot hij beide vakken succesvol af. Hij heeft ruim 12 jaar leiding gegeven aan het orkest en heeft met zijn eigen inbreng de harmonie op een hoger plan gebracht.

 

Vanaf 1 januari 2016 is Harmonie Glorieux een samenwerkingsverband aangegaan met Harmonie Sint Cathrien. Na een jaar van verkenning werd gestart met het wekelijks gezamenlijk repeteren om zodoende toe te werken naar een volledige fusie. De fusie is per februari 2018 een feit geworden en beide harmonieën gaan nu verder onder de naam “Cathrieux”, makers van muziek. De leiding is in handen van André Raven. Onder zijn leiding wordt gewerkt aan een repertoire waarmee het orkest weer volledig mee kan doen aan het rijke muzikale verenigingsleven van ’s-Hertogenbosch.    

bottom of page