CATHRIEUX

Al vanaf 2013 hebben harmonie Sint Cathrien en harmonie Glorieux de mogelijkheden om samen te werken verkend. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in diverse gezamenlijke concerten met voorafgaand natuurlijk ook gezamenlijke repetities. Deze samenwerking is beide harmonieën zo goed bevallen dat is besloten in 2016 volledig gezamenlijk op te trekken.

Dit betekent niet alleen gezamenlijke repetities en concerten, maar ook één repertoire, één gezamenlijke repetitieruimte en onder leiding van één dirigent. Wel bleven beide harmonieën zowel als vereniging als bestuurlijk zelfstandig.

Na alle positieve geluiden vanuit de verenigingen is in 2017 besloten toe te gaan werken naar een fusie. Op 5 februari is het proces afgerond en kunnen wij vanaf heden samen verder onder een nieuwe naam: Cathrieux! Daarmee zijn wij de eerste twee muziekverenigingen in Den Bosch die tot een fusie zijn gekomen.

Vol goede moed beginnen wij aan dit nieuwe avontuur en hebben wij zin in de toekomst!


Cathrieux treedt binnen en buiten de stad op met een ontspannend (populair en serieus) repertoire. De repetities worden gehouden in wijkcentrum De Stolp aan de Rijnstraat te 's-Hertogenbosch. Elke dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur.